Меню
12+

Газета Корткеросского района - Кöрткерöс районса газет

23.08.2022 13:07 Вторник
Категория:

Гижöны олöмлысь вунöдны позьтöм небöг

Миян пöвстын олöны йöз, кодъяс сьöлöмсяньыс босьтчöмаöсь туясян-корсьысян уджö. Найö вöчöны зэв тöдчана, колана удж. Мый ради да кодлы тайöс вöчöны? Медым эз вош важыс, бöрö кольöм кадыс, эз вунны лоöмторъяс да войдöр олысьяс, мед эз вун чужанiнлöн история. Медым кольны аскиа олысьяслы асланым му, сылöн олöм йылысь юöръяс. Чайта да, быд мортлы, кодi радейтö ай-мамлысь мусö, пыдди пуктö сэнi олысьясöс, быть колö тöдны ассьыным вужъяс, кытысь петiм, кодi пуктiс рöдлы подувсö, оланiнлысь история.

Бöръя кадö пыр унджыкöн кöсйöны тöдны асланыс рöд, рöдвуж йылысь. Олöмö пырис да кутiс пыр ёнджыка паськавны ордпу (генеалогическое древо) лöсьöдöм. Йöз зiльöны тöдмавны ассьыныс лоöм-артмöмсö, кутшöм ордысь петöмаöсь. И тайö зэв бур, ошкана. Тайö висьталö сы йылысь, мый мортлы абу веськодьöсь ас вужъясыс. А ёнöсь-ö найö — буретш и восьтас-висьталас история, кытчö пырöдчыны колö уна кад, терпенньö, тöдöмлунъяс и медшöрыс – ыджыд кöсйöм.

Тайö сёрнисö ми панiм эг весьшöрö. Окота висьтавны миян лыддьысьысьяслы зэв интереснöй, паськыд тöдöмлуна зiль морт йылысь, кодi уна во нин туясьö-корсьысьö. Татшöм йöзыс лыда, но найö вöчöны сы мында бурсö, мый тырмас быдöнлы да коляс на водзö олысьяслы. Найö оз судзöдавны енэжысь кодзувъясöс, а асьныс найöс «öзталöны». Быд «кодзув» — тайö морт либö оланiн йылысь тöдмалöм юöр. Окотапырысь восьтам тiянлы тайö мортсö. Рита Александровна Мингелайте. Сiйö районын да республикаын уналы бура тöдса. Уджалö Кöрткерöсса шöр библиотекаын библиографöн. Рита Александровна лоö збыльторйöн подулалöм чужан мулöн да сэнi олысьяс йылысь историякöд йитчöм некымын проект лöсьöдысьöн да пöртысьöн да та подулын öктöдъяс (сборникъяс, дайджестъяс) лэдзöм кузя кывкутысьöн. Вомъёртöс корим вочавидзны миян юалöмъяс вылö.

- Рита Александровна, кывлiм, мый регыд петас тiян нöшта öти удж?

- Да, виччысям петöм. Август медводдза лунö лэччöдi республикаса типографияö чукöрмöм да редактируйтöм гижöдъяс. Ар пуксигöн выль небöг лоас дась.

- Мый йылысь тайö небöгыс?

- «Эн вунöдöй ассьыныд рöд…» («Не забывайте рода своего…») нима небöг дасьтiм «Йöзлöн бюджет» проект серти. Проектас шыöдчим кольöм воö и сiйöс шуисны бурöн.

Миян небöг лоö медводз збыльторйöн подулалöм (документальнöй) петасöн, кытчö пыртöма архивса документъясысь дженьыд юкöнъяс. Метрическöй, исповедальнöй да ревизскöй мойдъяса небöгъясысь чукöртöм-босьтöм юöръяс, отсаласны Кöрткерöс сиктын чужлöм йöзлы лöсьöдны 12-15 кöленаöдз ордпу. Небöгö пыртöма уна, 500 сайö, снимок, кытысь позяс аддзыны 1930 воясöдз чужлöм йöзöс.

- Мый тiянöс ышöдiс дасьтыны небöгсö?

- Тайö вöлi зэв нин важся мöвп, кöсйöм. Ышалiм уджö республикаын нималана журналист, чужан му туялысь Анна Николаевна Сивковалöн «Крестьянское родословие» орд (рöд) йылысь шоча паныдасьлысь проектöн. Сылöн медводдза небöгыс петiс 2014 воын. А талун налöн лыдыс 17 нин. Сэтчö пыртöма Удора, Емдiн, Княжпогост да Усинск районъясса сиктъяслысь история. И миянлы лои окота нуöдны татшöм жö удж и Кöрткерöс йылысь. Кöрткерöсса шöр библиотека босьтчис лöсьöдны тайö интереснöй проектсö. Удж пансис 2017 воын нин. Сэки кöрткерöсса Вишератинъяслöн ыджыд рöдысь öти, Семен Иван Елена (Антонина Николаевна Ковалева), республикаса Национальнöй архивын корсьысис аслас рöд йылысь юöръяс. Öти рöд йылысь корсьысьöмъяс вуджисны сиктын олысь став рöдсö туялöмö. Кык вося удж бöрын тайö уджсö водзö нуöдны босьтчис Кöрт Öльöш рöдысь Любовь Николаевна Коюшева. Сэсся архивысь чукöртöм материалъяс тыр-бура лöсьöдалiсны-шыльöдалiсны библиотекаса уджалысьяс да волонтёръяс. Уна вося уджлöн кывкöртöдöн, выль небöгöн, регыд вермас тöдмасьны быд окотитысь.

- Кодкö нöшта отсасис небöг дасьтiгöн?

- Дерт жö, тайö Кöрткерöсса шöр библиотекаын уджалысьяс-уджъёртъяс. Найö отсалiсны гижöд текстъяс набирайтны. Зэв ыджыд аттьö мöвпö ышöдысь, библиотекалöн бур ёрт Анна Николаевна Сивковалы небöг дасьтiгöн туйдöмысь, индöдъяс сетöмысь, материалъяс редактируйтöмысь. Аттьö Светлана Юрьевна Савельевалы, «Крестьянское родословие» небöгъяс пиысь öткымынöс гижысьлы, ордпу лöсьöдöмын унатор тöдысь мортлы, кодi отсалiс небöгö юöръяс чукöртiгöн. Уна колана юöрöн юксис сыктывкарса öти школаын история велöдысь Павел Сергеевич Кудешов. Торйöн аттьöала республикаса Национальнöй архивса веськöдлысьясöс, миян землякъясöс, книга вылын уджалан котырöс – Надежда Николаевна Быковскаяöс, Светлана Александровна Кутькинаöс зэв öкуратнöя да стöча уджалöмысь, Владимир Николаевич Шестаковöс снимокъяс бура лöсьöдöмысь.

- Уськöдöй лыддьысьысьяслы тöд вылö, кутшöм небöгъяс петалiсны таöдз…

- Дас во сайын, 2012 воын, пöртiм олöмö чужан му туялан ыджыд проект – лэдзим «Книга Памяти» электроннöй петас. 2015 воын «Комбат из Корткероса» документальнöй повесть, кодöс сиим война вылын усьöм герой, комбат Николай Семёнович Нестеровлы. Зэв бур, мый рöдвужыс видзисны сылысь письмöяс, эз вунöдны дона мортöс. Бур проект, «Мой Корткерос» снимокъяслысь выставка, удайтчис заводитны 2013 воын. Проектсö нуöдам водзö. Снимокъяса выставкаöн позьö тöдмасьны библиотекалöн арт-холлын. Чукöрмис 2 сюрсысь унджык снимок. Быд снимок – история. Нöшта петiс кык небöг «Сто имён Корткероса» проект серти. Районлöн гöгрöс пас кежлö 2019 воын лэдзим «Гажаин, мусаин» небöг, кöнi эм районса быд сикт-грезд йылысь юöр. Чужан му нималана туялысь, велöдысь Анатолий Антонович Смилингислöн тшупöда пас кежлö лэдзим «Смилингис…фамилия как пароль» ним улын небöг.

- Кутанныд-ö и водзö нуöдны туялан-корсьысян удж?

- Кöть и помасис нöшта öти проект, ми та вылын ог сувтöй, уджысь ог дугдöй. Кутам водзö мöвпавны выль проектъяс йылысь. Олöмыс петкöдлö, мый уджным колана.

- Мый сианныд «Звезда» лыддьысьысьяслы?

- Ставыс заводитчö семьясянь… И ловъяöсь кö тiян пöль-пöч, мам-бать – чукöртöй, юасьöй семьялöн история, войдöр олысь рöдвуж, тöдчана лоöмторъяс да традицияяс йылысь. Ставсö гижöй-пасйöй да видзöй. Видзöй! Воас кад, и тайö чукöртöмторъясыс лоасны важсö бур казьтöдöн, вунöдны позьтöм олöмлöн «небöгöн».

- Аттьö сёрнитöмсьыныд, Тiян тöдчана уджын выль вермöмъяс!

Сёрнитiс Оксана ГУДЫРЕВА.

Снимокъясыс М.Н. Лебедев нима Кöрткерöсса шöр библиотекалöн да Р.А. МИНГЕЛАЙТЕЛÖН.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

2