Меню
12+

Газета Корткеросского района - Кöрткерöс районса газет

25.07.2018 16:07 Среда
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 29 от 20.07.2018 г.

Пестö муслун коми кыв да культура дорö

Автор: Нина КОЮШЕВА.

Унаöн-ö том йöз пиысь талун вермасны ошйысьны, мый бура тöдöны коми культура, пыдди пуктöны пöль-пöчлысь традицияяс да тöждысьöмпырысь видзöны на бöрын кольöм национальнöй паськöм? Дерт жö, сöмын лыда морт и чукöрмас. А со Висерысь Ксения Ивашева — айму збыль радейтысь морт.

Неважöн, Висер ю бокын мича да гажа паськöдчöм сиктö волiгöн, аддзысьлiм Ксениякöд, варовитыштiм сылöн удж йылысь. Том ань сьöлöмсянь висьтасис ас йывсьыс.

Сёрнитны заводитiгöн казялi, мый Ксения кöть и варовитö комиöн, но корсюрö висьтасьö меным тöдтöм кывъясöн. Вöлöмкö ань ачыс чужлöма да быдмылöма Изьва районса Дiюр сиктын. И кöть матö 10 во нин сiйö олö чужанiн да бать-мам дорысь бокын, но ас кыв, мый вылын заводитчис сылöн медводдза сёрни – абу вунöдöма, сiдзжö, кыдзи и изьвасалысь культура да традицияяс.

Висер сиктö Ксения овмöдчöма вит во сайын, кор аслас олöм туй вылын паныдасьöма татчöс том морткöд. Сашакöд, тадзи шуöны аньлысь верöссö, аддзысьöмаöсь да тöдмасьöмаöсь Сыктывкарын. Буретш сэтчö зон вöлi локтöма велöдчыны кусöдчысьö, а Ксения юркарса Искусствояс колледж помалöм бöрын уджалiс Гöрд Затонса музыкальнöй школаын. Öти шойччан рытö найö паныдасисны и пыр жö на костын öзйис радейтчöмлöн куслытöм би: висерса варов зон кужис пырöдчыны изьваса аканькодь нывлöн сьöлöмö.

А сэсся вöлi мича да гажа кöлысь, кодöс ворсiсны Сыктывкарын ыджыд рöдвужкöд да ёртъяскöд. Ёна жö и сьылiсны да йöктiсны, öд Ксениялöн унджык ёртыс Коми Республикаса ансамбль-котыръясын сьылысь-йöктысьяс. Да и ачыс том ныв сцена вылад куим арöссянь петкöдчö, бура ворсö фортепьяно вылын. И бать-мамыс сылöн зэв жö творческöй йöз.

Висерö воöм бöрын Ксениялöн заводитчис дзик выль олöм. Унатор аньлы лои весиг выльторйöн. Шензьöдiс сiйöс, мый висерсаяс ёна сёйöны картупеля вöлöга, кор изьваын медрадейтана да пырся сёян — жаритöм кöр яй да чими чери. Сэсся и сёрниыс да оласногыс ёна торъя­лiсны изьвасаысь. Но радейтана верöс дорын ставыс тайö вöлi венны позянаöн. Во мысти нин Ксения велалiс висерса сёрниö, тöдмасис налöн культураöн да оласногöн. И öнi ачыс нин велöдö таö сиктса быдмысь ныв-зонкаöс.

Том ань зiльö Висерса челядьлöн садйын шылад велöдысьöн да воспитательöн. Посни войтырлöн бать-мам зэв ёна ошкöны Ксения Александровналысь удж. На висьталöм серти, тавося велöдчан воын Ксения Ивашева да сылöн уджъёрт Людмила Шмидтовна уджсö нуö­дöмаöсь «Коми край мой, северный» проект серти, кодлöн медшöр сюрöснас лоö — челядьöс коми кыв, культура да традицияöн тöдмöдöм. А мед ныв-зон збыльвылö гöгöрвоисны да став велöдöмыс коли налöн юрвежöрö, воспитательяс котыртлiсны уна сикас меро­приятие, кытчö зэв радпырысь пырöдчылiсны тшöтш и быдтасъяслöн бать-мам. Öтвылысь найö тöдмасисны коми сёян-юанöн, коми йöзлöн кöлуй-паськöмöн да эмбурöн, велöдiсны коми сьыланкывъяс да сiдз водзö.

«Ми олам Коми муын, а сiдзкö тöдны да пыдди пуктыны ас культура да традиция — миян медшöр мог, — шуö Ксения Ивашева. — И муслун та дорö колö пестыны кор мортыс ичöт на».

Тайö сёрни нуöдiгöн Ксения бара на вайöдiс пример ас чужанiн йылысь. Сылöн висьталöм серти, Изьва районын пö буретш тадзи и вöчöны, татчöс войтыр пö ичöт­сянь тöдöны да кутчысьöны пöль-пöчлöн традицияясö.

Меным окота лои матöджык тöдмасьны изьвасалöн национальнöй паськöмöн и кори Ксенияöс торйöн висьтыштны сы йылысь. Менам вомъёрт нюмдыштiс да петiс мöд жырйö. А бöрсö öдзöс весьтын мыччысис изьвасалöн мича паськöма ань. Ксения висьталiс, мый тайö костюмсö, кодöс ки помысь вурлöмаöсь 100 во сайын, сiйö видзö тöждысьöмпырысь, кыдзи меддона кöлуй. Нöшта шуис, мый изьваса быд арлыда нывбаба-мужичöйлöн пö гортса шкапын эм аслас национальнöй костюм, кодöс найö пасьтавлöны ыджыд гажъяс дырйи да повтöг ветлöны туй вывтi.

Татшöм сёрни бöрын сöмын öтитор верма шуны, со кытысь колö босьтны пример ас чужан кыв да традицияяс сöвмöдöм могысь.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

18